عروسک قشنگ من

 
Home   About us   Contact   Gallery  Positive Thoughts  Projectsindex.htmlAbout_Me.htmlcontact.htmlGallery.htmlPossitive_Affirmations.htmlProjects.htmlhttp://bt.yahoo.comshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5
 info@letsbeachild.commailto:infor@letsbeachild.commailto:azitap@gmail.com?subject=Lets%20Be%20A%20Childshapeimage_3_link_0

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده   


تو رختخواب مخمل آبی خوابیده


یه روز مامان رفته بازار اونو خریده    


قشنگتر از عروسکم هیچ کس ندیده


قشنگتر از عروسکم هیچ کس ندیده


عروسک من چشماتو واکن            


وقتی که شب شد اونوقت لالا کن


بیا بریم توی حیاط با من بازی کن


توپ بازی و شن بازی و طناب بازی کن


توپ بازی و شن بازی و طناب بازی کن

فهرست آهنگ هاlist_sher.html
صفحه نخستFarsi.html
Circle.html
Teran.html